Lang taktil plan | www.statped.no

Lang taktil plan

Lang taktil plan med borrelås str.: 59,4 x 9,5 cm

Fakta og tilgjengelighet

Lang taktil plan med borrelås

Kategori: Syn, Konkret materiell, Konkretiseringsmateriell, Statpeds ressurser

Utvikler: Statped

Taktile planer er planer med taktile symboler
Taktile planer er planer hvor taktile symboler kan festes for å gi oversikt over hva som skal skje. Planene kan lages for en dag, en aktivitet eller del av en aktivitet. En taktil plan gi informasjon om hvilke aktiviteter som skal foregå og rekkefølgen de kommer i. Den kan også inneholde opplysninger om tidspunkt, hvor aktiviteten skal foregå og hvem barnet skal være sammen med.

En lang plan kan brukes som en dagsplan som gir oversikt over hovedaktivitetene dagen består av og viser rammestrukturen.

  • Taktile symboler og planer kan sammenlignes med seende barns visuelle symboler og planer. De er tredimensjonale, kan oppfattes med hendene, og brukes av personer med synsnedsettelse. Taktile symboler og planer kan brukes som et hjelpemiddel for å fremme «Barnets stemme» (jfr. Barnekonvensjonen art. 3 og 12) slik at barnet deltar aktivt i kommunikasjon og samspill. De kan også brukes som en hjelp for å utvikle selvstendighet og kommunikasjon. Taktile symboler og planer kan brukes som et ASK-hjelpemiddel (alternativ og supplerende kommunikasjon); enten som et alternativ til tale, eller som et supplement til det som sies.
    Av praktiske grunner som at planen blir for lang og det er upraktisk å frakte den mellom arenaer bruker man ofte separate dagsplaner på skolen, skolefritidsordningen/aktivitetsskolen (SFO/AKS) og hjemme, men det er også mulig å ha en felles plan for hele dagen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!