Til hovedinnhold

Lydbokprosjektet

Denne prosjektrapporten viser en gjennomgang av Statpeds lydbokprodukter, vurdert opp mot de digitale forlagsformatene Unibok, Brettboka, Smartbok, D-bok og Lokus.

Forside av rapporten. Lydbokprosjektet. Prosjektrapport. Gjennomgang av SLoTs lydbokprodukter - vurdert opp mot et utvalg kommersielle digitale bøker.
  1. Kategori: Syn, Språk/tale, Bøker/hefter, Bokmål, Statpeds ressurser
  2. Språk: Norsk bokmål
  3. Størrelse: Rapport 28 sider. Vedlegg 42 sider
  4. Format: PDF
  5. Utgiver: Statped, 2017
  6. Forfatter: Miriam M.M. Hlavaty

Formål

Formålet med Statpeds lydbokprosjekt var todelt. Det første var å få en oversikt over, og gjennomgang av, egen lydbokproduksjon i Statped, sett opp mot behovene til brukerne våre. Det andre var å sammenligne våre egne produkter med digitale bokprodukter produsert av kommersielle produsenter i markedet. Det var et stort behov for erfaringsbasert kunnskap om de ulike digitale bokproduktene i markedet, spesielt når det gjaldt disse produktenes egnethet for våre brukergrupper (synshemmede og lesehemmede elever).

Digitale produkter er i stadig utvikling og endring og mange variabler spiller inn på funksjonaliteten. Dette gjelder spesielt hvis produktet skal benyttes sammen med hjelpemidler som skjermlesere, leselister og talesynteser men også hvis deler av innholdet streames og at nettilgangen dermed blir avgjørende for funksjonaliteten.

Resultat

Resultatet er en prosjektrapport som består av 3 hoveddeler:

  • En oversikt over de utfordringene og variablene som det må tas hensyn til for å kunne vurdere tilgjengeligheten til digitale bøker for synshemmede og lesehemmede brukere.
  • En kort oversikt og midlertidig konklusjonen for formatene Brettboka, Unibok, Smartbok, D-bok og Lokus. Blant våre egne produkter testet vi DAISY-fulltekstlydbok, og DAISY-lydbok, begge med og uten bildebeskrivelser.
  • En presentasjon av Statped egen produksjon av DAISY-lydbøker med bakgrunn, produksjon og produkter og styrker og utfordringer ved disse.

Vi har hatt et godt samarbeid med produsentene som har stilt sine produkter tilgjengelig for testingen vår.

Prosjektet viste at både Statpeds produkter og de kommersielle produktene har sine styrker og svakheter og at en del av manglene ved de kommersielle produktene skyldes økonomiske hensyn, manglende kunnskap om tilrettelegging og begrenset utnyttelse av allerede tilgjengelig teknologi. Valg som tas i produksjonen spiller ofte inn på tilgjengeligheten. Disse kan være begrunnet med bedriftsstrukturen hos flere av de kommersielle forlagene (flere ulike redaktører og ingen felles produksjonsmal) noe som kan skape uforutsigbare produkter og som gjør det utfordrende å si noe generelt om de enkelte digitale formatene.

Til sist vil forskjeller i formål (å skulle produsere et kommersielt konkurransedyktig produkt versus et spesialpedagogisk tilrettelagt hjelpemiddel) også føre til ulike prioriteringer i produksjonen. Her kan det kommende kravet til WCAG dobbel A standard i lærebokproduksjon få en del å si for fremtidig produktutvikling, både hos Statped og hos forlagene.

Via nedlastingslenken kan du også laste ned vedlegget til rapporten. Det viser resultater fra testing av digitale bokformater og liste over testkriterier.