Til hovedinnhold

Oktavtegn

I visuelle noter bruker man nøkler som g-nøkkel og f-nøkkel. Punktnoter bruker vanligvis oktavtegn istedenfor nøkler. Denne videoen tar for seg oktavtegn.

  1. Kategori: Syn, Musikk, Filmer (video), Instruksjonsfilmer

I visuelle noter bruker man nøkler på ulike instrumenter og stemmer for at så mye som mulig av notene skal være innenfor linjesystemet. I punktnoter kan man også bruke nøkler, men bl.a. for å spare plass bruker man vanligvis oktavtegn. Det finnes ulike regler for når og hvor ofte oktavtegn skal brukes for at punktnotene skal være mer oversiktlig å lese.

Videoen er ment som en videreføring av opplæring i punktnoter. Man kan f.eks. bruke videoen til repetisjon og opplæring.