Å skrive | www.statped.no

Opplæring i hjelpemiddelteknologi for synshemmede

Å skrive

I dette kapitlet tar vi for oss ferdighetsmålene i temaet Tastatur- og tekstbehandling i Veileder for opplæring i punktskrift m.m. på www.udir.no

En elev som bruker punktskrift, bruker tastatur for å skrive. Han bruker enten punktskrifttastatur eller et vanlig tastatur. I begynneropplæringen i punktskrift er det naturlig at eleven bruker manuell punktskriftmaskin. Etter hvert som datateknisk utstyr introduseres, bør de fleste elevene begynne å skrive på vanlig tastatur etter touch-metoden. Også for sterkt svaksynte som ikke bruker punktskrift, er systematisk opplæring i touch viktig for å kunne skrive effektivt og samtidig ha en god arbeidsstilling. For elever med motoriske eller mer sammensatte vansker, kan punktskrifttastatur eller andre spesialtastatur være aktuelle, for eksempel en-hånds-tastatur.

Side 5 av 38

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!