Tabeller | www.statped.no

Opplæring i hjelpemiddelteknologi for synshemmede

Tabeller

For å bruke tabeller, må du forstå konseptet med celler, organisert i rader og kolonner. Elever som er blinde, bør bli kjent med tabeller i punktskrift på papir, før de lærer å lese tabeller digitalt.

For å få oversikt over en tabell ved hjelp av skjermleser og forstørringsprogram, bør rad- og kolonneoverskrifter være definert. Leseren må også ha kunnskap om kommandoer i skjermleseren for å få oversikt og navigere i tabellen.

Også svaksynte kan ha problemer med å få oversikt i en tabell. Ofte er det nødvendig å veksle mellom lite og mye forstørring. Lite forstørring gir oversikt, mens mye forstørring gjør det mulig å se detaljer.

Eleven bør ha talen slått på både når han bruker forstørringsprogram og skjermleserprogram i tabeller. Da får han lest referansen til den aktive cellen. På leselisten vises teksten i den aktive cellen. Hvis teksten i cellen går over flere linjer, vises første tekstlinje på leselisten. Eleven må da bla seg nedover linje for linje for å lese hele teksten i hver celle.

Vi bruker Tab-tasten for å hoppe fra celle til celle i Word-tabeller. Teksten i den aktuelle cellen er merket. Hvis du trykker på en tast ved et uhell, blir innholdet i cellen slettet og erstattet med tasten du trykket på.

JAWS har en tabell-lesefunksjon. Trykk Ins+Mellomrom og deretter t. Nå kan du bevege deg i tabellen med piltaster og få lest opp teksten i cellen som er aktiv. I denne funksjonen kan du ikke skrive inn i tabellen. Slik unngår du å ødelegge tabellinnholdet ved et uhell.

For å skrive i en celle, må du gå ut av tabell-lesefunksjonen, for eksempel ved å trykke Esc. Både med JAWS, SuperNova og NVDA kan du trykke Ctrl+Alt+Pil-taster for å flytte en celle til Høyre/venstre/opp/ned. Hvis det er definert rad- og/eller kolonneoverskrifter i tabellen, slik standarder for universell utforming krever, vil skjermleseren også lese overskriften som er assosiert med cellen.

For å flytte til neste eller forrige tabell i et Word-dokument, kan du med JAWS og NVDA aktivere en lesefunksjon med Ins+z, og deretter trykke t/Shift+t. I SuperNova kan du trykke CapsLock+t / CapsLock+Shift+t for å flytte til neste/forrige tabell.

For øvrig henviser vi til informasjonen i Hjelp om tabeller i det enkelte skjermleser- og forstørringsprogrammet.

Bruke leselist i Word-tabeller

Med standardoppsettet i skjermleserne viser leselisten bare én celle om gangen. Det gjør det vanskelig å få oversikt, forstå oppsettet og hvordan vi navigerer i en tabell. Du kan få skjermleserne til å vise en rad på leselisten, eller så mye av en rad det er plass til:

 • JAWS:Trykk Ins+v, Quick settings. Søk etter Tabellvisning, og velg Rad.
 • SuperNova:Bytt til fysisk modus for leselisten, Ctrl+Shift+9.

Lage tabeller i Word

For å lage en tabell ved hjelp av tastetrykk, kan du bruke følgende framgangsmåte:

 1. Trykk Alt for å aktivere båndet (se Beskrivelse av båndet i Tillegg s. 56.)
 2. Trykk k for å gå til Sett inn
 3. Trykk t a for å aktivere Tabell
 4. Trykk i for å åpne dialogboksen Sett inn tabell
 5. Skrivemerket står i feltet Antall kolonner. Angi antall, trykk TAB til feltet Antall rader, angi ønsket antall, trykk Enter

Når markøren står i siste celle i siste rad i en tabell, kan du lage en ny rad ved å trykke Tab.

Når markøren står i en celle i tabellen, kan du også sette inn ny rad eller ny kolonne ved å bruke Win2-tasten.

 1. Trykk Win2
 2. Gå til Sett inn
 3. Trykk Enter eller Pil høyre for å åpne menyvalget
 4. Bla til ønsket valg, trykk Enter

Du kan slette en rad eller kolonne slik:

 1. Trykk Win2
 2. Gå til Slett celler
 3. Trykk Enter
 4. Trykk r for å slette hele raden, k for å slette hele kolonnen
 5. Trykk Enter for å bekrefte

Avanserte tabeller

Avanserte tabeller kan være tabeller med mange kolonner og rader, eller tabellene kan være sammensatte. I en sammensatt tabell vil enkelte celler være slått sammen. Dette medfører at antall celler i rader og/eller kolonner varierer. For blinde og sterkt svaksynte er det svært komplisert å holde oversikt over sammensatte tabeller.

Side 9 av 38

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!