Til hovedinnhold

Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

Kalkulator

Det er to hovedtyper kalkulatorer som elever med blindhet og sterk svaksynthet kan bruke:

Fysisk kalkulator

Programvarebasert kalkulator

Fysisk kalkulator

Det finnes ulike fysiske kalkulatorer for de fire regningsartene:

  • Syntetisk tale
  • Store tall (forskjellige størrelser på tallene)
  • Kombinasjonen store tall og syntetisk tale

Programvarebasert kalkulator

Excel er et godt alternativ som kalkulator for alle med synsnedsettelse. Matematikkoppgaven skrives i Word, mens utregninger gjøres ved hjelp av Excel. Alle regneoperasjoner i Excel må begynne med =.

Nedenfor har vi vist hvordan en utregning kan gjøres:

  1. Åpne Wordog Excel.
  2. Skriv det aktuelle regnestykket i Word. Eksempel: 75 *5 =
  3. Skift over til Excel(Alt+Tab)
  4. Skriv = og regnestykket i celle A1 (eller kopier regneuttrykket uten = fra Word), slik: =75*5
  5. Trykk Enter for å få fram svaret. (F2 benyttes dersom du vil se formelen i den aktuelle cellen).
  6. Kopier (Ctrl+c) eller klipp ut (Ctrl+x) svaret. Skift deretter over til Word(Alt+Tab).
  7. Skriv = og lim inn (Ctrl+v) svaret etter likhetstegnet, 75 *5 =375

Skrivemåter i Excel

Regneoperasjon Eksempel

Addisjon =5+5

Subtraksjon =6-2

Multiplikasjon =5*4

Divisjon =20/5

Prosent =200*5%

Kvadratrot =rot(25)

Potens =5^2

Logaritme =log(25)

=pi() gir tallet 3,14...

Google kan også benyttes som kalkulator. Skriv regnestykket i søkefeltet. Søkeresultatene i Google er laget som overskrifter og du kan trykke h for å gå til første søkeresultat, som er svaret på regnestykket.

Side 19 av 38