Presentasjonsprogram | www.statped.no

Opplæring i hjelpemiddelteknologi for synshemmede

Presentasjonsprogram

Her beskriver vi framgangsmåter for å vise og lage presentasjoner i PowerPoint. Tilgjengeligheten til PowerPoint med skjermleser er ikke optimal, men programmet lar seg bruke.

Vise en presentasjon

Når du har en presentasjon åpen i PowerPoint, trykker du F5 for å velge framvisningsmodus. I framvisningsmodus vil Mellomrom bytte til neste lysbilde, og Slett bakover til forrige. Du kan trykke Ctrl+s for å få opp en liste over lysbildene, og du trykker Esc for å avslutte framvisningen. 

Du bør ikke bruke leselistviseren i framvisningsmodus.

JAWS og NVDA håndterer et lysbilde omtrent som en nettside. Hver gang du laster et nytt bilde, begynner JAWS og NVDA å lese fra toppen hvis talen er på. Trykk Ctrl for å stoppe, og les med leselisten eller ved å bla med Pil ned/opp.

Med SuperNova må du velge Lesemarkør med Num <stjerne> etter at du har slått på framvisning. Når du bytter lysbilde, vil fokus ikke alltid være på toppen med SuperNova. Trykk pil opp til du er på toppen, og les deretter med leselist eller tale på vanlig måte. Hvis du ikke kan bruke mus og skal aktivere en lenke til en nettside under framvisningen, kopierer du lenken og limer den inn i en nettleser.

Lage en presentasjon

 • I standardoppsettet for PowerPoint inneholder første lysbilde feltene Tittel og Undertittel. Senere lysbilder inneholder feltene Tittel og Tekst, der Tekst er en punktmerket liste. For å bytte mellom feltene, trykker du Tab / Shift+Tab.
 • Når du bruker PowerPoint med tastatur, må du trykke Esc hver gang du skal avslutte redigering.
 • Trykk Enter for å få et nytt punkt i den punktmerkede listen i tekstfeltet.
 • Trykk Ctrl+m for å lage et nytt lysbilde.
 • Skal du slette et lysbilde, går du til listen over lysbilder med Shift+F6, blar til ønsket lysbilde og trykker Del.
 • Trykk F6 for å returnere til ruten der du legger inn innhold.

Sette inn bilde

 1. Plasser markøren der du vil sette inn bildet (ikke i tittelen til lysbildet)
 2. Trykk Alt for å flytte fokus til Båndet og velg Sett inn med Pil høyre/venstre
 3. Trykk Tab og deretter Ctrl+Pil høyre for å velge kategorien Bilder. Velg bilde.
 4. Naviger til bildefilen i dialogboksen på vanlig måte, finn ønsket fil og bekreft med Enter
 5. Ved å høyreklikke på bildet (Win2) kan du bl.a. legge til alternativ tekst som talen og leselisten vil gjengi ved framvisning.

Sette inn lydklipp

 1. Plasser markøren der du vil sette inn lydklippet (ikke i tittelen til lysbildet)
 2. Trykk Alt for å flytte fokus til Båndet og velg Sett inn med Pil høyre/venstre
 3. Trykk Tab og deretter Ctrl+Pil høyre for å velge kategorien Medier. Velg sett inn Lyd, og bekreft med Enter
 4. Det åpnes nå en liste der du kan velge hvor du vil hente lydklippet fra. Velg Lyd fra fil og trykk Enter
 5. Naviger til lydfila i dialogboksen på vanlig måte og bekreft med Enter

Konvertere en presentasjon til et Word-dokument

Om du vil lese teksten på alle lysbildene i en presentasjon som en sammenhengende tekst i Word, kan du lagre presentasjonen i Word-format:

 1. Når presentasjonen er åpen i PowerPoint, bruk funksjonen Lagre som ved å trykke F12
 2. Velg filtype Disposisjon/RTF
 3. Endre eventuelt filnavn, og trykk Alt+g for å lagre.

Filen har fortsatt stor skrifttype og en del koder, men bilder og lydfiler er borte. For å fjerne all formatering, kan du gjøre slik:

 1. Åpne den lagrede fila (RTF-fila) i Word
 2. Merk innholdet med Ctrl+a
 3. Klipp ut med Ctrl+x
 4. Trykk Ctrl+Alt+v for å åpne dialogboksen Lim inn utvalg
 5. Velg Uformatert tekst, trykk Enter
 6. Lagre fila på nytt

 

Side 20 av 38

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!