Til hovedinnhold

Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

Skrivemåter

I denne veilederen presenterer vi mange hurtigtaster. Det er viktig å være klar over at:

  • Win2 er det samme som å klikke med høyre musetast. Du finner tasten til venstre for høyre kontrolltast. Alternativt kan du trykke Shift+F10.
  • For å unngå misforståelser om hvilket tegn som skal brukes i en tastekombinasjon, bokstaverer vi tegnet. F.eks. Ctrl+Shift+pluss i stedet for å skrive Ctrl+Shift++.
  • Mange hurtigtaster skiller mellom tall på tallrekka over bokstavene, og tall på nummertastaturet til høyre for piltastene. Når vi skriver Ins+6, skal du trykke Insert-tasten sammen med 6-tallet over bokstavene. Skriver vi Ins+Num 6, mener vi Insert og 6-tallet på nummertastaturet.
  • Slett bakover er det samme som tasten Backspace.

SuperNova er det eneste programmet som skiller mellom venstre og høyre kontroll- og shifttast. Når vi skriver VCtrl eller VShift, mener vi venstre Ctrl/Shift. Med HCtrl eller HShift, mener vi høyre Ctrl/Shift.

Side 4 av 39