Til hovedinnhold

Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

Litt om JAWS

Tastatur

I standardoppsettet er JAWS satt opp til å bruke et stasjonært tastatur med et nummertastatur på høyre side. I JAWS kalles oppsettet for Desktop. Du finner valget under Innstillinger > Grunnleggende > Bruk tastaturoppsett. For å unngå mer komplekse hurtigtaster, forholder vi oss til tastaturoppsettet Desktop.

Med oppsettet Desktop og med NumLock slått av, brukes nummertastaturet for å gi kommandoer til JAWS. Tenk på nummertastaturet som et slags piltastatur, med 4/6 som pil venstre/høyre, 8/2 som pil opp/ned, 7/1 som Home/End og 9/3 som Page up / Page down. Null fungerer som Insert. I standardoppsettet kan du bruke begge Insert-tastene om hverandre.

For å lese sammenhengende fra markørposisjon til slutten av dokumentet, bruker du kommandoen Ins+Pil ned. Et enklere alternativ er å bruke nummertastaturet: Hold på 0-tasten mens du trykker tallet 2.

Side 37 av 39