Til hovedinnhold

Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede

Introduksjon til Zoom

Her skal vi ta for oss tilgjengelighetsfunksjonen Zoom på iPhone og iPad for de som trenger ekstra forstørring. Det er flere måter å forstørre på, du kan for eksempel forstørre teksten og velge halvfet tekst.

Øvingsoppgave

  • Slå på “større tekst” i Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet og prøv å justere tekststørrelsen ved å dra i skyvebryteren
  • Slå på “halvfet tekst” i Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet og legg merke til forskjell i kontrast og tekststørrelse. Du må regne med å starte enheten på nytt for at funksjonen skal tre i kraft.

Side 48 av 55