Punktskrift i dagliglivet - PDL | www.statped.no

Punktskrift i dagliglivet - PDL

En nyttig oppslagsbok for seende og synshemmede som vil utdype sine kunnskaper og bruk av punktskrift.

Fakta og tilgjengelighet

Forside Punktskrift i dagliglivet pdf

Kategori: Syn, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Bøker/hefter, Punktskrift, Statpeds ressurser

Format: PDF og Word

Forfatter: Gunleik Bergrud

Utgiver: Statped, 2007

Dette heftet er en samling med eksempler på og normer for ulike notasjoner og oppstillinger. I tillegg finnes en del råd og forslag om hvordan punktskrift kan brukes på en mest mulig rasjonell og hensiktsmessig måte.

PDL kan ses på som en oppfølging av "Lær blindeskrift punkt for punkt". Det forutsettes at brukeren av pdl kan bokstaver, skilletegn og tall. "Punktskrift i dagliglivet pdl" finnes trykket både i svartskrift med svartpunkt for seende og som punktskrift-hefte for synshemmede brukere.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!