Til hovedinnhold

Små blinde barn og lek med seende, pedagogens rolle

Kan blinde barn lære å leke med seende jevnaldrende

«The world seeks infants who can see, but infants who cannot see must learn to seek the world”
(Foulke & Hatlen, 1992)

"Verden tiltrekker seg seende barn mens barn som ikke kan se må lære seg å søke ut i verden." Dette sitatet kan stå som en kortversjon av hvilken gjennomgripende forskjell det er på å se og å ikke kunne se.
Med et blikk ser seende barn lekene som frister og barn som leker. De løper bort for å delta i stor glede. Med øyekontakt får barna støtte og bekreftelse fra de voksne. Umiddelbart oppstår samspill mellom de lekende barna fordi de ser hverandre.
Utfordringen for foreldre og pedagoger er hvordan det kan tilrettelegges slik at blinde barn også kan bli inspirert og med glede ønske å delta i lek med jevnaldrende.
Forutsetningen for å lykkes er at det blinde barnet lærer å leke de samme lekene seende barn leker og får erfaringer med lek sammen med jevnaldrende i trygge rammer.
I samarbeid med barnehagen har vi erfart at lekemetoden gir et godt grunnlag for å lykkes med inkludering. Det viser seg at blinde barn som har lært å leke, har lettere for spontant å gi seg med i leken. Pedagogene har også lettere for å se muligheter og gylne øyeblikk hvor det blinde barnet kan delta med jevnaldrende.
Barnekonvensjonen gir barn rett til å delta i lek, artikkel 3. Barnets beste skal alltid
vurderes. I rammeplan for barnehager er leken viet stor plass og barnehagen skal gi gode rammer for å leke.
For barna er leken det store i livet. Gjennom leken får det blinde barnet erfaring med alt det trenger å lære. Fagområder som mobilitet og punktskrift kan lett implementeres i leken sammen med jevnaldrende.
Barnehagene arbeider med lek og de vet hvor viktig lek er for barn. Det er i tråd med barnehagens egenart at de legger til rette for pedagogiske tiltak som gjør det mulig for blinde barn å lære og leke med jevnaldrende. Professor Ulf Janson, Stockholms Universitet er en av få som har forsket på blinde og sterkt svaksynte barns lek med seende jevnaldrende. Hans forskning har hatt betydning for vår veiledning til foreldre og barnehage. Erfaringer fra prosjektet viste at seende og blinde kan leke sammen, og vi kan bekrefte Jansons resultater.

Side 3 av 9