Til hovedinnhold

Programmering for elever med nedsatt syn

Lego Mindstorms - robot

Beltedrevet robot bygget med Lego Mindstorms.

Hvordan virker det?

Lego Mindstorms EV3 er et Lego-sett som lar deg bygge og programmere roboter. Det er mer avansert enn for eksempel Lego Spike og Lego WeDo.

NB! Lego Mindstorms produseres ikke lenger.

Tilrettelegging for elever med synshemming

Mindstorms-klossene

Mindstorms-settet inneholder veldig mange klosser. For mange elever med synsnedsettelse vil byggingen være svært utfordrende.

Husk:

Programmere Mindstorms

Mindstorms-appen minner om appen for Lego WeDo. Disse programløsningene er veldig utfordrende for mange synshemmede, men kan muligens brukes av enkelte elever med moderat synssvekkelse. Det må i så fall prøves ut med den enkelte elev.

Appen tar deg først gjennom byggeprosessen av den figuren du har valgt å bruke. Deretter kommer du til selve programmeringen. Programmeringen foregår ved at du må velge blokker fra en lang meny nederst i skjermbildet. Blokkene dras inn i selve editor-området der du bygger opp programkoden din. Blokkene er i ulike farger og har ofte symboler som kan være ganske detaljerte. Symbolene er vanskelige å se. Blokkene kan også være vanskelig å skille fra hverandre siden mange av dem ser nesten like ut. Moderat bruk av Windows Skjermforstørring kan hjelpe. Dette må først prøves ut sammen med eleven.

Appen er ikke mulig å bruke med skjermleser. For elever med alvorlig synssvekkelse som leser visuelt og elever som bruker punktskrift, anbefales i stedet å programmere Mindstorms med Python. Lego har beskrevet hvordan du kan komme i gang med å programmere Lego Mindstorms med Python i Visual Studio Code. Dessverre er Bluetooth-støtte i Python lite utviklet. Vi anbefaler i stedet å bruke USB-kabelen som følger med settet.

Husk:

  • I stedet for å følge byggeinstruksjonene i appen, kan det lønne seg å skrive dem ut på papir.
  • Vurder om det er behov for å bruke Windows Forstørrelsesprogram eller Fargefiltre (Win+U).
  • Vurder behovet for å bruke Zoom kombinert med Zoomfiltre i iOS (Innstillinger > Tilgjengelighet > Zoom).
  • Elever som ikke ser godt nok til å bruke appen, anbefales i stedet å bruke Python.

Forslag til undervisningsopplegg

Tips og ideer


Side 30 av 33