Til hovedinnhold

Tilpasningsmuligheter i Windows for personer med nedsatt syn

Nyttige hurtigtaster i Windows forstørrelsesprogram

Aktivere Forstørrelsesprogram

Win + pluss

Avslutte forstørrelsesprogram

Win + esc

Øke forstørrelsen

Win + minus

Ctrl + Alt + musehjulet

Redusere forstørrelsen

Win + minus

Ctrl + Alt + musehjulet

Starte opplesning av tekst

Ctrl + Alt + Enter

Ctrl + Alt + venstre museknapp

Gå til neste setning i opplesningen

Ctrl + Alt + K

Gå til forrige setning i opplesningen

Ctrl + Alt + H

Endre visningsmodus

Ctrl + Alt + M

Aktivere Fullskjermsmodus

Ctrl + Alt + F

Aktivere Linsemodus

Ctrl + Alt + L

Aktivere Forankretmodus

Ctrl + Alt + D

Invertere fargene

Ctrl + Alt + I

Oppgaver

Side 15 av 52