Til hovedinnhold

Tilpasningsmuligheter i Windows 10 for personer med nedsatt syn

Om ressursen - Windows 10

Målgruppen er personer med nedsatt syn, og lærere som underviser elever med nedsatt syn.

Ressursen er delt inn i 7 tema:

  • Tilpasninger i operativsystemet (Windows 10)
  • Forstørring
  • Opplesning av tekst
  • Tilpasning av tekst Word
  • Tilpasning av tekst i OneNote
  • Nettleseren Edge
  • Andre muligheter

Gjennom tekst, bilder og videoinstruksjoner får du kunnskap om hvordan de ulike tilpasningsmulighetene du har på din PC kan gjøres. Videoinstruksjonene er skjermopptak som viser hvordan innstillingene kan gjøres. All informasjon i videoene finnes også som tekst på den samme siden. For å gjøre det enklere å øve underveis, har vi laget noen enkle oppgaver ved hvert tema.

Hvis du gjennomfører ressursen kronologisk ved å trykke "Neste side" nederst på siden, vil du lære deg mange nyttige tilpasningsmuligheter på en systematisk måte.

For noen vil det være nyttig å gjøre mange av tilpasningene, mens det for andre kun er behov for noen av dem. Alle tilpasninger bør gjøres i samarbeid med den som skal bruke PC-en.

Hurtigtaster er tastekombinasjoner for å kunne bruke tastaturet til noe du vanligvis ville brukt mus for å gjøre. De fleste personer med nedsatt syn vil ha stor nytte av kunne bruke hurtigtaster fremfor mus. Hurtigtaster beskrives med et plusstegn mellom beskrivelse av tastene, og skal normalt trykkes ned samtidig dersom annet ikke er beskrevet. Der tastene skal trykkes i oppgitt rekkefølge kaller vi tastesnarvei.

Side 2 av 52