Til hovedinnhold

Tilpasningsmuligheter i Windows for personer med nedsatt syn

Opplesning i Fokus og Lesemodus (Word)

I Word kan du også få tilgang til en forenkling av skjermbildet, og opplesning og tilpasning av tekst i det som kalles Fokus og Lesemodus. Disse finner du under fanearket Visning. Opplesning startes i begge funksjonene med hurtigtasten:

 • Ctrl + Alt + Mellomrom

Under Visning i Lesemodus vil du finne igjen mange av de valgene du har i Engasjerende leser, med unntak av dette er en ren lesemodus, og du kan ikke redigere i teksten. I Fokus er alle menylinjer tatt bort, og du kan redigere teksten. Tilpasningsmulighetene er færre. Du kan forstørre med Ctrl + musehjulet i både Fokus og Lesemodus.

For å gå ut av Fokus eller Lesemodus trykker du på Escape (øverst til venstre på tastaturet).

Tastesnarvei for å gå til modus (skrivebordsversjonen). Merk at disse skal trykkes etter hverandre, ikke samtidig:

 • Fokus: Alt + N + O
 • Lesemodus: Alt + N + G

Oppgaver

 1. Start Word og skriv en kort tekst
 2. Gå inn i Lesemodus ved hjelp av kun tastaturet
 3. Velg Visning
 4. Start opplesningen av teksten
 5. Prøv tilpasningene du finner i denne menyen
 6. Gå ut av Lesemodus
 7. Velg Fokus ved hjelp av kun tastaturet
 8. Øk zoomen
 9. Start opplesningen av teksten
 10. Gå ut av Fokus

Side 20 av 52