Til hovedinnhold

Tilpasningsmuligheter i Windows for personer med nedsatt syn

Engasjerende leser i nettleserversjonen av Word

Om Engasjerende leser i nettversjonen av Word

I nettleserversjonen av Word ser Engasjerende leser noe annerledes ut, og den har mange muligheter. Vi skal se på mulighetene for

 • Tekststørrelse
 • Øk avstanden
 • Fargekombinasjoner
 • Linjefokus

I tillegg finnes det muligheter for å dele ord i stavelser, markere ordklasser, bildeordliste og oversettelse.

Tekststørrelse

Du kan øke tekststørrelsen.

Skjermdump innstillinger for tekststørrelse i Engasjerende leser i nettversjonen av Word.

Øke avstanden

Du kan velg større avstand mellom bokstaver, ord og linjer.

Skjermdump innstillinger for å øke avstanden mellom bokstaver, ord og linjer i Engasjerende leser i nettversjonen av Word.

Fargekombinasjoner

Du kan endre på fargekombinasjonene under Temaer.

Skjermdump innstillinger for fargekombinasjoner i Engasjerende leser i nettversjon av Word.

Linjefokus

Du kan velge å tone ned mesteparten av skjermen, slik at du har fokus på en, tre eller fem linjer av teksten.

Skjermdump innstillinger for linjefokus i Engasjerende leser i nettversjonen av Word.

Oppgaver

 1. Åpne nettleserversjonen av Word
 2. Skriv en tekst
 3. Aktiver Engasjerende leser
 4. Øk tekststørrelsen
 5. Endre sidefargen
 6. Sett på større avstand mellom tegn, ord og linjer
 7. Sett linjefokus til 3 linjer
 8. Avslutt Engasjerende leser

Side 32 av 52