Til hovedinnhold

Tilpasningsmuligheter i Windows for personer med nedsatt syn

Engasjerende leser i skrivebordsversjonen av Word

Om Engasjerende leser i skrivebordsprogrammet av Word

I skrivebordsversjonen av Word ligger Engasjerende leser under Visningsfanen.

Skjermdump Ikonet til Engasjerende leser i  Visningsfanen i Word

I skrivebordsversjonen kan du redigere i dokumentet også når Engasjerende leser er valgt. Du har tilgang på alle de andre fanearkene i Word, og Engasjerende leser legger seg som et eget faneark helt til høyre hvis du trenger å gjøre endre tilpasningene av teksten underveis i arbeidet ditt:

Skjermdump Engasjerende leser som faneark

Engasjerende leser har mange muligheter. Vi skal se på de for tilpasning av tekst:

 • Kolonnebredde
 • Sidefarge
 • Linjefokus
 • Tekstavstand

I tillegg finnes muligheten for å dele ordene i stavelser.

Kolonnebredde

Du kan velge ulik bredde på tekstkolonnen.

Skjermdump ulike valg for kolonnebredde.

Sidefarge

Du kan endre bakgrunnsfargen i menyen for Sidefarge.

Skjermdump ulike valg for sidefarge.

Linjefokus

Du kan velge å tone ned mesteparten av skjermen, slik at en, tre eller fem linjer med tekst vises.

Skjermdump ulike valg for linjefokus.

Tekstavstand

Du kan velg å øke avstanden mellom tegn, ord og linjer ved å sette på Tekstavstand.

Skjermdump valg av tekstavstand.

Oppgaver

 1. Åpne skrivebordsversjonen av Word
 2. Skriv en tekst
 3. Aktiver Engasjerende leser
 4. Endre sidefargen
 5. Sett på større avstand mellom tegn, ord og linjer
 6. Sett linjefokus til 3 linjer
 7. Avslutt Engasjerende leser

Side 31 av 52