Til hovedinnhold

Tilpasningsmuligheter i Windows for personer med nedsatt syn

Nyttige hurtigtaster i Word

Åpne dokument

Ctrl + O

Nytt dokument

Ctrl + N
Skriv ut

Ctrl + P

Lukke dokument

Ctrl + F4

Lagre

Ctrl + S

Lagre som

F12

Angre siste handling

Ctrl + Z

Gjenta siste handling

Ctrl + Y

Klippe ut merkert tekst

Ctrl + X

Kopiere markert tekst

Ctrl + C

Lime inn tekst

Ctrl + V

Merk alt

Ctrl + A

Markere deler av teksten

Skift + piltaster

Sette inn sideskrift

Ctrl + Enter

Øke skriftsstørrelse

Ctrl + 8

Minske skriftsstørrelse

Ctrl + 7

Slå av og på båndet i Word

Ctrl + F1

Starte Les høyt

Ctrl + Alt + Mellomrom

Zoome

Ctrl + musehjulet

Linjeavstand - enkel

Ctrl + 1

Linjeavstand halvannen

Ctrl + 5

Linjeavstand - dobbel

Ctrl + 2

Oppgaver

 1. Åpne Word og skriv en tekst
 2. Angre siste handling (med hurtigtast)
 3. Skriv en ny linje
 4. Gjenta siste handling (med hurtigtast)
 5. Marker de to nederste linjene
 6. Klipp ut disse to linjene
 7. Lim dem inn et annet sted i dokumentet
 8. Marker all teksten i dokumentet
 9. Øk skriftstørrelsen med to steg
 10. Sett linjeavstanden til halvannen
 11. Slå av båndet
 12. Start opplesning med Les høyt
 13. Velg «Lagre som»

Side 29 av 52