Veileder - kompetansemål for elever med synshemning | www.statped.no

Veileder - kompetansemål for elever med synshemning

Veileder om hvordan lærere kan tilrettelegge arbeidet med kompetansemål for elever som er blinde eller sterkt svaksynte.

Fakta og tilgjengelighet

Forside av heftet to jenter som bryter håndbakk

Kategori: Syn, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Veiledere, Bokmål, Statpeds ressurser

Språk: Norsk

Format: PDF

Utgiver: Statped

Veiledningsmateriellet omfatter arbeid med kompetansemål og vurdering.

Veilederen gir eksempler på undervisningsopplegg. De er hentet fra de gjennomgående fagene norsk, matematikk, naturfag og kroppsøving med kompetansemål fra læreplanene pr 1. desember 2012.

Disse undervisningsoppleggene har overføringsverdi til andre fag og kan være relevante for alle trinn.

Veiledningsmateriellet er utarbeidet av Statped på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!