Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler | www.statped.no

Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler

Veilederen gjelder elever som er blinde eller sterkt svaksynte i grunnskolen og i videregående opplæring.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Syn, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Veiledere, Bokmål

Språk: Norsk

Format: HTML

Utgiver: Udir

Elever som er blinde eller sterkt svaksynte, har rett til opplæring i punktskrift og bruk av tekniske hjelpemidler. Elevene har også rett til opplæring i å ta seg fram på skolen, til og fra skolen og i hjemmemiljøet, se Opplæringslovens §§ 2-14 og 3-10.

Sammen med universell utforming og tilrettelegging, kan kompenserende ferdigheter bidra til at synshemmede kan delta på lik linje med seende i skolens faglige og sosiale aktiviteter.

Denne veilederen beskriver ferdigheter og teknikker i punktskrift, mobilitet og buk av tekniske hjelpemidler for synshemmede. Den beskriver også hvordan skolen kan tilrettelegge opplæring i slike ferdigheter.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!