Til hovedinnhold

Digital didaktikk og inkludering

Se opptak og presentasjoner fra SPOT 2022

Nyeste temaside

Programmering for barn med særskilte behov

Digital lese- og skrivestøtte

Temaside - Spill i skolen

MR-teknologi og Hololens i undervisningen

Scanner-brille hjelper elever med lese- og skrivevansker