Til hovedinnhold

Scanner-brille hjelper elever med lese- og skrivevansker

Mobiltelefon som læringsverktøy

Smarttelefonen som lese- og skriveverktøy