Å gjøre det usynlige synlig – sosial fungering og forutsigbarhet med digitale verktøy

Å gjøre det usynlige synlig – sosial fungering og forutsigbarhet med digitale verktøy

Videoforelesning med Siw klemetsen Trengereid og Pernille Lavoll Baade, rådgivere, Statped.

Fakta om video

Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Hørsel, Syn, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Tourettes syndrom, Autismespekter, AD/HD, Videoforelesning, Sosiale ferdigheter, Pedagogisk bruk av teknologi

Språk: Norsk

Last ned presentasjonen her (PDF) 

Hvordan kan barn som strever med sosiale ferdigheter inkluderes og være deltakere i undervisning og aktiviteter sammen med andre barn? Hvilke digitale muligheter kan fungere som verktøy for å oppnå større grad av deltakelse og læring? 

I forelesningen vises det hvordan pedagogiske verktøy kan hjelpe barn til å mestre hverdagens usynlige strukturer. Det blir lagt vekt på bruk av oppskrifter, sosiale historier og sosiale skript. Skolene har mer og mer fokus på bruk av teknologi i den faglige opplæringen. Her får du eksempler på hvordan digitale hjelpemidler også kan være gode verktøy for barn som har behov for struktur og sosial veiledning. 

Siw Klemetsen Trengereid er seniorrådgiver i Statped i avdelingen for læringsressurser og teknologiutvikling. Pernille Lavoll Baade er seniorrådgiver i Statped sørøst, fagavdeling for Sammensatte lærevansker.

Forelesningen ble holdt på SPOT 2016.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!