Å gjøre det usynlige synlig – sosial fungering og forutsigbarhet med digitale verktøy | www.statped.no

Å gjøre det usynlige synlig – sosial fungering og forutsigbarhet med digitale verktøy

Å gjøre det usynlige synlig – sosial fungering og forutsigbarhet med digitale verktøy

Videoforelesning med Siw Klemetsen, seniorrådgiver, Statped og Pernille Lavoll Baade, tidligere rådgiver i Statped.

Fakta om video

Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Hørsel, Syn, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Tourettes syndrom, Autismespekter, AD/HD, Videoforelesning, Sosiale ferdigheter, Pedagogisk bruk av teknologi

Språk: Norsk

Hvordan kan barn som strever med sosiale ferdigheter inkluderes og være deltakere i undervisning og aktiviteter sammen med andre barn? Hvilke digitale muligheter kan fungere som verktøy for å oppnå større grad av deltakelse og læring? 

I forelesningen vises det hvordan pedagogiske verktøy kan hjelpe barn til å mestre hverdagens usynlige strukturer. Det blir lagt vekt på bruk av oppskrifter, sosiale historier og sosiale skript. Skolene har mer og mer fokus på bruk av teknologi i den faglige opplæringen. Her får du eksempler på hvordan digitale hjelpemidler også kan være gode verktøy for barn som har behov for struktur og sosial veiledning. 

Siw Klemetsen er seniorrådgiver i Statped i avdelingen for læringsressurser og teknologiutvikling. Pernille Lavoll Baade er seniorrådgiver i Statped, fagavdeling for Sammensatte lærevansker.

Forelesningen ble holdt på SPOT 2016.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!