Assassins Creed – Discovery Tour | www.statped.no

Assassins Creed – Discovery Tour

Assasins Creed - Discovery Tour er en pedagogisk utgave av den originale versjonen. I spillet får du kunnskap om ulike historiske epoker uten voldelige scener. Her får du beskrevet hvordan du kan bruke spillet sammen med elever som har særskilte opplæringsbehov.

Fakta og tilgjengelighet

Bilde av tre ulike karakterer og steder fra vikingtiden, antikken i Hellas og Egypt

Kategori: Hørsel, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Lese- og skrivevansker, Autismespekter, AD/HD, Samfunnsfag, Engelsk, Ungdomstrinnet, Videregående, Pedagogisk bruk av teknologi, Digitale spill, Underholdningsspill

Språk: Tilgjengelig på flere språk, blant annet engelsk, tysk, fransk og spansk.   Ikke tilgjengelig på norsk.

Systemkrav: Windows, Playstation 4, Xbox One

Utvikler: Ubisoft

Assasins Creed Discovery Tour er utviklet i samarbeid med historikere og arkeologer. Ressursen er en samling av tre undervisningstilpassede spill fra Assasins Creed universet:

 • Viking Age
 • Ancient Greece
 • Ancient Egypt

Som borger i samfunnet løser du oppgaver og utfordringer. Du beveger deg fritt rundt i byen og samhandler med medborgere i eget tempo. På ferden dukker det opp faktabokser, såkalte “discovery sites”, der du kan velge å lese mer om kultur, politikk og samfunn fra epoken. Som aktiv deltaker i samfunnet presenteres en alternativ inngang til læring. Her lærer du historie gjennom å interagere med omgivelsene, utforske og erfare.

Forskning på spill i undervisningern

Spill gir umiddelbar respons og ofte konstruktive tilbakemeldinger for å komme videre. I tillegg får elevene mulighet til å påvirke og kontrollere omgivelsene. Dette kan ha en positiv innvirkning på elevenes selvtillit og selvbilde. Videre kan spill forbedre visuospatiale ferdigheter, slik som øye-hånd-koordinasjon, kommunikative evner og sosiale ferdigheter gjennom samarbeid. Les mer om forskning på bruk av spill.

 

 • Assasins Creed - Discovery Tour kan fungere godt som en inkluderende læringsaktivitet med tilgjengelighet, motivasjon og faglig og sosial læring.

  Tilgjengelighet

  Å lære historie gjennom et spill, stiller mindre krav til leseferdigheter enn når det samme skal læres gjennom å lese i en bok. Spillet gir en del informasjon gjennom tekst, men teksten støttes av opplest tale. Dette er en fordel for elever som har utfordringer knyttet til lesing. Samtidig vil elever med nedsatt hørsel ha tilgang til læringen ved at muntlige instruksjoner er kombinert med tekst. Dette sørger for at flere elever få tilgang på lærestoffet.

  Motivasjon

  Spillet kan være en motiverende måte å lære på da mange barn og unge med særskilte behov, i likhet med andre jevnaldrende, har spill som interesse. For enkelte elever, for eksempel barn og unge med autismespekterforstyrrelser eller elever med ufrivillig skolefravær, kan det være avgjørende å ta utgangspunkt i interesser.

  Faglig og sosial læring

  Discovery Tour kan være et element i en undervisningsøkt, der spillingen resulterer i muntlig samtale eller skriftlig arbeid. Det at spillet er tilgjengelig for elever med ulike behov for tilrettelegging, gjør at elevene har de samme forutsetningene for å delta i det pedagogiske opplegget knyttet til spillet.

  Les mer om spill som utgangspunkt for diskusjon og faglig samtale

  Les mer om spill som litteratur og tekstproduksjon.

  Sosial læring bør ikke skilles fra faglig læring. Spill er noe mange elever mestrer og motiveres av. Spill kan dermed være et godt utgangspunkt for å jobbe med ting som kan være vanskelig. Assasins Creed - Discovery Tour vil kunne egne seg godt som et verktøy for å jobbe med sosiale ferdigheter. Dette er avhengig av at læreren legger til rette for gode læringssituasjoner. Les mer om spill i undervisningen. Les mer om relasjonsbygging.

  Aktuelle kompetansemål

  Kompetansemål i engelsk (10. Trinn)

  • lese, diskutere og videreformidle innhold fra ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster 
  • lese, tolke og reflektere over engelskspråklig skjønnlitteratur, inkludert ungdomslitteratur
  • bruke ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling 

  Kompetansemål i historie (vg.2)

  • reflektere over hvordan fortiden former oss som mennesker
  • gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn

  Dette er kun et utvalg. Det vil være flere kompetansemål i engelsk, historie, og i andre fag, som er aktuelle. Som et utgangspunkt kan du legge lignende kriterier til grunn for valg av spill som til annen litteratur i undervisningen.  

  • Bruk Assasins Creed - Discovery Tour som en inkluderende læringsaktivitet i for eksempel historie- og engelskfaget.
  • Bruk spillet i forbindelse med kartlegging
  • På Ubisofts nettside finner du ulike ressurser som hjelper deg i gang med spillingen samt forslag til undervisningsopplegg 
  • Delta på guidede turer i spillet. Disse er utviklet sammen med historikere og arkeologer
 • For å spille de ulike Discovery Tour spillene trenger du en Ubisoft Connect konto. Når den er etablert kan du laste ned spillet.

  • Følsomhet kan justeres
  • Musikk og lydeffekter kan justeres
  • Zoom kan justeres
  • Lys kan justeres
  • Kommandotastene på tastaturet kan endres og tilpasses
  •  Tekst blir værende i skjermen til du trykker den bort, slik at den kan leses i eget tempo

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!