Til hovedinnhold

Bee-bot

Lær om programmering gjennom samarbeid, lek og problemløsning med robotbien Bee-bot.

robotbien Bee-bot
  1. Kategori: Syn, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Kunst og håndverk, Matematikk, Naturfag, Engelsk, Norsk, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Kognitive ferdigheter, Ord- og begrepsopplæring, Teknologierfaringer, Pedagogisk bruk av teknologi, Lærevansker og utviklingshemming, Programmering
  2. Format: Programmeringsrobot
  3. Utvikler: Terrapin's Bee-Bot

Med et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt kan Bee-bot, med god voksenstøtte, anvendes av barn ned i førskolealder. Den gule, lille bien egner seg derfor godt for introduksjon og begynneropplæring i programmering og koding.

Vanskelighetsgraden på programmeringen kan tilpasses barnas forutsetninger og behov. Bee-boten har knapper på ryggen du må trykke på for å programmere den, og du trenger ingen tilleggsutstyr, programmer eller app.

Programmering med Bee-bot egner seg godt for å jobbe med:

  • Rom / retning
  • Samarbeid, turtaking og kommunikasjon
  • Problemløsning
  • Estimering og sekvensering

Roboten kan kjøpes hos flere leverandører som distribuerer utdanningsteknologi.

Hva sier forskningen?

Her kan du lese hva forskningen sier om læringsutbyttet ved bruk av programmeringsroboter er for elever med særskilte behov.

Forskning om programmeringsroboter