Til hovedinnhold

Pedagogisk bruk av appen

Struktur og forutsigbarhet med Book Creator

Vi har alle behov for struktur og forutsigbarhet i større eller mindre grad. For noen er det helt avgjørende i hverdagen og i læringssituasjoner. Det handler om å få tilgang til informasjon for å kunne forberede deg, få oversikt og støtte underveis for å dempe stress og skape orden.

Book Creator kan brukes som pedagogisk verktøy for å skape trygghet og oversikt på mange ulike måter.

På de neste sidene kan du lese mer om dette og se konkrete eksempler på hvordan du kan lage:

  • ulike typer planer
  • bruke kart, bilde og video til forberedelse og forutsigbarhet
  • oppskrifter
  • tidslinje for konkretisering og oversikt
  • organisere skolearbeidet med appen

Tilbake til hovedsiden om Book Creator.

Side 7 av 23