Civilization | www.statped.no

Civilization

Civilization er et utforskende strategispill som gir en motiverende inngang til å lære om samfunnsutvikling. 

Fakta og tilgjengelighet

Spillets forside gigantisk skulptur  i landskap av knelende mann som holder en jordklode

Kategori: Samfunnsfag, KRLE, Engelsk, Norsk, Ungdomstrinnet, Videregående, Digitale spill, Underholdningsspill

Systemkrav: Android, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, macOS, Microsoft Windows, iOS, Linux, Klassisk MacOS

Utvikler: Firaxis Games, Aspyr (Mac)

I Civilization skal du bygge opp og styre en sivilisasjon. Hvordan sivilisasjonen utvikles er det du som bestemmer gjennom valgene du tar. Du får tildelt rollen som en kjent historisk leder. Din oppgave er å bygge en sivilisasjon som skal vokse. Dette innebærer blant annet å ta taktiske vurderinger når det kommer til ressursbruk. Du må sørge for at samfunnet er bærekraftig, kan beskytte seg mot fiender og at befolkningen er fornøyd. strategi og kritisk tenkning er derfor  aktuelle ferdigheter under hele spillets forløp.

Spillet passer best for elever på ungdomskolen og eldre med tanke på vanskelighetsgrad, milde former for vold og muligheter for nettspill. For at spillet skal fungere godt som en læringsressurs, må du som lærer sørge for en god kobling over til fag og kompetansemål. Civilization egner seg som læringsaktivitet av flere grunner:  

 • Spillet er tilgjengelig med alternative betjeningsløsninger  
 • Spillet kan bygge på elevenes interesser som en motivasjonsfaktor for læring 
 • Visualiserer og konretiserer tema
 • problemstillingene du står overfor i spillet er aktuelle for å forstå samfunnsutvikling
 • Spillet kan brukes som en alternativ samarbeidsform  

Karakterene, troppene og bygningene i Civilization er historisk korrekt, men siden spillet formes etter de valgene du tar, kan ikke spillet lære bort historiedirekte. Civlization kan derimot brukes for å:    

 • levendegjør fagstoff 
 • ufarliggjøre læringssituasjonen  
 • jobbe med samarbeid   
 • som en variasjon i et større undervisningsopplegg   
 • Interesser og motivasjon 

  Mange elever med spesialpedagogiske behov har få mestringsopplevelser i skolen og det er derfor viktig å bygge læringsituasjonen rundt aktiviteter de vil mestre. Forskning viser at elever med blant annet autisme, AD-HD og  lese- og skrivevansker spiller i like stor grad som sine jevnaldrende, og spill, slik som Civilization, kan derfor brukes som en læringsaktivitet for å engasjere og motivere alle elevene i en klasse. Dette kan være en viktig motivasjonsfaktor for elever som av ulike årsaker ikke deltar i stor grad i klasseromsundervisningen. Å velge spill elevene interesserer seg for, vil bidra til å øke motivasjonen fordi de får drive på med noe de syns er spennende. I tillegg kan dette være en glimrende mulighet til å vise noe de virkelig mestrer. 

  Alternative samarbeidsformer 

  Noen elever opplever at det krevende å være i situasjoner der de må forholde seg til mange mennesker. Dette gjelder blant annet for en del elever med autismespekterforstyrrelser. Multiplayer funksjonen i Civilization, der flere kan spille sammen, men i en virtuell verden, kan fasilitere til en god samarbeidssuituasjon. Du kan også benytte multiplayer dersom elever har behov for ro rundt seg og sitte et annet sted. Hvis spillet brukes som en del av et større undervisningsopplegg kan innlæringen av fagstoff skje på eget grupperom, mens selve spillingen kan foregå i en større gruppe eller i hel klasse. Da kan eleven jobbe med egne læringsmål,men aktiviteten og tema vil være det samme som for resten av klassen.  

  Skrivestøtte og oppgavebesvarelser 

  Når du bruker spill som læringsaktivitet, vil dette ofte innebære at elevene skal besvare oppgaver. For elever som strever med skriving vil det være behov for å bruke en skriveramme og eleven bør få mulighet til å skrive med stemmen (diktere) og annen type skrivestøtte.

  Det er viktig at etterarbeid ikke alltid må besvares skiftlig. Mange elever med lærevansker vil profetere på å bruke spill i undervisningen, men mye av motivasjonen vil kunne falle bort om de opplever lite mestring i skrivingen. Det finnes flere muligheter for gode og utfyllende besvarelser ved å bruke video og podkast. Se forslag og eksempler til skrivestøtte og besvaresler under tips og ideer.

  Alternative betjeningsløsninger

  Å benytte seg av alternative betjeningsløsninger åpner opp for at flere kan delta. Civilization kan brukes med alternative betjeningsløsninger. Det er likevel alltid lurt å teste spill selv, opp mot den betjeningsløsningen som skal brukes som bryterstyring, øyestyring eller andre løsninger. Dette gjelder særlig for dem som har spesialtilpasset utstyr. 

  På temasiden Spill i skolen kan du lese mer om alternative betjeningsløsninger og spill.

 • Civilization som utgangspunkt for diskusjon og faglige samtaler

  Civilization som utgangspunkt for skriftlig arbeid

  Skrivestøtte

  Her finner du to ulike forslag til skriverammer. Disse er laget med utgangspunkt i spillet Civilization, men kan også brukes med andre spill.

  Begrense til en tidsperiode

  • Det finnes tilleggspakker som begrenset seg til en tidsepoke. Det kan være gunstig om du planlegger et undervisningsopplegg som skal romme en bestemt periode i historien. 

   

 • I Civilization får du tildelt rollen som en leder. Disse rollene er kjente historiske ledere som Kleopatra, dronning Victoria og Gandhi. Etter å ha valgt en karakter i Civilization blir du plassert et tilfeldig sted i et fremmed land. Det er opp til deg hvor din første by skal grunnlegges, men før du tar en avgjørelse er det lurt å ta noen taktiske vurderinger. Har du hav eller vann i nærheten? Hvilke mineraler er tilgjengelig? Har du muligheten for å dyrke jord? Dette er momenter som har betydning for spillets videre gang og som du derfor bør ta stilling til før du grunnlegger byen. 
    
  Spillet er også rundebasert. Det vil si at det er lite stress involvert i valgene du foretar deg. Det vil være nyttig for mange elever som av ulike årsaker trenger å bruke litt tid i sin runde.  Civilization er et ganske tidkrevende spill, men spillet kan lagres og du kan fortsette på samme sted.  

   I spillet er du i konkurranse mot andre stormakter. Du kan velge om du vil spille mot fiktive spillere, eller i multiplayer.  
    
  Er Civilization er helt nytt for deg? Da vil tutorialen i spillet gi deg en god støtte til å komme i gang og lære deg grunnleggende prinsipper i spillet. 

Spill i skolen

På temasiden kan du lese om fordelene med digitale spill som inkluderende læringsaktivitet, hvordan tilrettelegge, samt tips og erfaringer og eksempler på spill. 

Gå til temasiden

Programmering for barn med særskilte behov

På denne siden finner du en innføring i hva programmering er, hvordan du kan jobbe med programmering i skole og barnehage og nyttige tips til tilrettelegging.

Gå til temasiden

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!