Til hovedinnhold

Digitale tankekart

Ved bruk av tankekart som læringsstrategi kan du samle og systematisere informasjon og ideer i et visuelt diagram.

 1. Kategori: Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Apper/programvare, iOS, Mac, Android, Windows, Læringsstrategier, Struktur, Pedagogisk bruk av teknologi, Web

Fordelen med å bruke et digitalt tankekart er at det gir muligheter for redigering, utvidelse og justering underveis. Med digitale verktøy kan elevene diktere i tankekartet og få støtte gjennom bilder, video og lyd. I tillegg gir noen digitale tankekart mulighet til samskriving og deling. Dette er funksjoner som kan være med på å tilrettelegge for individuelle behov samt øke deltakelsen for alle elever i klasserommet.

Ved bruk av tankekart kan du:

 • Hente fram førkunnskaper
 • Strukturere og sortere overbegrep og underbegrep rundt ulike temaer
 • Planlegge og disponere et skriftlig produkt eller en oppgave
 • Lage en presentasjon til muntlige fortellinger og fremlegg
 • Automatisere og repetere ny kunnskap
 • Gi visuell støtte i begrepsarbeid
 • Lage tidslinjer
 • Lage kart eller dagsplaner som gir oversikt over «annerledesdager»
 • Dele tankekartet med elev, hjem og skole for informasjon og samarbeid
 • Lage oppskrifter for struktur og forutsigbarhet
 • Arbeide med sosiale historier
 • Lage skriveramme
 • Illustrere tekstoppgaver, rekkefølge på regneoperasjoner og matematiske begreper
 • Strukturere og presentere nytt fagstoff i omvendt undervisning