Til hovedinnhold

Hva sier forskningen om programmeringsroboter?

  • Programmeringsroboter i undervisningen gir gode muligheter for å lære nødvendige ferdigheter, som samarbeid, logikk, selvtillit, sekvensering og spatiale ferdigheter (1).
  • Det er vist at unge barn presterte bedre og var mer interesserte når språk- og bokstavinnlæring ble kombinert med programmeringsroboter, fremfor bøker og lydbøker (2).
  • Forskning på bruk av robot for barn med ulike lærevansker viser at fysisk tilgang til læremiddelet (roboten) påvirker barnets følelse av eierskap og kontakt med roboten. Disse to faktorene var vesentlige i mestringen av ulike læringsmål, som for eksempel å jobbe med en oppgave over lengre tid og godt samarbeid med medelever (3)

Les mer

(1) Karna-Lin, E., Pihlainen-Bednarik, K., Sutinen, E. & Virnes, M. (2006) Can Robots Teach? Preliminary Results on Educational Robotics in Special Education. International Conference on Advanced Learning Technologies. DOI: 10.1109/ICALT.2006.1652433

(2) Han, J., Jo, M., Jones, V. & Jo.J.H. (2008). Comparative study on the educational use of home robots for children. Journal of Information Processing Systems, 4(4),s. 159–168.

(3) Virnes, Marjo (2008). Robotics in special needs education. IDC 08 Proceedings of the 7th international conference on Interaction design and children, s. 29-32. DOI: 10.1145/1463689.1463710