Lego WeDo 2.0 | www.statped.no

Lego WeDo 2.0

Med LEGO WeDo får legofigurer liv gjennom programmering. Elevene lærer samarbeid og problemløsning. Med enkle tilpasninger legger du til rette for mestring og inkludering. Den egner seg godt for tverrfaglige prosjekter. 

Fakta og tilgjengelighet

Logo med bilde av Milo-roboten.

Kategori: Syn, Språk/tale, Naturfag, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Apper/programvare, iOS, Mac, Android, Windows, Teknologierfaringer, Pedagogisk bruk av teknologi, Programmering

Språk: Norsk. Også tilgjengelig på andre språk.

Systemkrav: iOS, Android, Windows.

Utvikler: LEGO Education

WeDo består av esker med legoklosser og et programmeringsverktøy for PC eller nettbrett. Å bygge og programmerer Lego kan være en spennende inngang til samarbeid og kommunikasjon. Verktøyet er utviklet for elever på 1.-4. trinn, men passer godt for elever på hele barnetrinnet.

Med WeDo kan du bygge ulike roboter som du programmerer ved hjelp av blokker. Kombinasjonen av bygging med legoklosser og en brukervennlig programmeringsapp, gir deg alt du trenger for å komme i gang med programmering i klasserommet. I appen finner du også forslag til undervisningsopplegg.

Hva sier forskningen?

Her kan du lese hva forskningen sier om læringsutbyttet ved bruk av programmeringsroboter er for elever med særskilte behov.

Forskning om programmeringsroboter

 • Lego er noe de aller fleste kjenner til. Ved å benytte Lego som inngang til forskjellige læringsaktiviteter i klasserommet kan du som lærer bidra til å ufarliggjøre kommunikasjon og samarbeid.

  Aktiviteten legger opp til at elevene må stilles spørsmål, utforske og skape. Styrken i aktiviteten er at det finnes mange veier til målet, ikke bare en.

  Ved at elevene selv er aktive, lærer de bedre og de får vist hva de kan. Konkretisering, visualisering og aktiv læring er viktige elementer for å skape mestringsopplevelser og et inkluderende læringsmiljø.

  Som lærer har du flere muligheter til å tilrettelegge for tilpasset opplæring på flere nivåer; gruppering av elever, nivå og omfang på oppgaver, tid, krav til rapportering. På nettsidene kan du søke i undervisningopplegg etter klassetrinn, emne, vanskegrad og varighet.

  At elevene kan ta på legoklossene, gjør det lettere for elever med redusert syn. I tillegg kan man forstørre byggeoppskriftene i appen og bruke lupe og lese-TV for å forstørre brikkene. Byggeoppskriftene består av bilder og hele verktøyet kan gjennomføres uavhengig av leseferdigheter. WeDo kan også brukes med øyestyring. Se videoen under.

  Forslag til undervisningsopplegg finner du her.

  • Eksempel på startoppgaver kan være: Finn raskeste vei fra start til mål på en rett linje. Utforsk tidsfaktoren og motorkraft.
  • Eksempel på problemløsningsoppgave: Hvordan kan vi få Milo til å svinge?
  • La noen utvalgte elever få øve seg opp til å bli ressurspersoner på WeDo, for deretter å gi opplæring til andre elever. 
  • Kombiner med andre læringsaktiviteter: Til slutt i programmeringsappen er det mulighet for å oppsummere det en har gjort enten ved å sette inn bilde, video eller skrive. Oppsummeringen kan sendes til ulike apper og skyløsninger. Her ligger det mange muligheter for videre arbeid. For eksempel kan bygging og koding av en robot være en spennende inngang til kreativ skriving i Book Creator eller som materiell til en oppsummeringsvideo i appen Clips.
 • Med LEGO WeDo bygger elevene modeller. Det er lagt opp til at to og to elever jobber sammen med en legoeske. Når modellene er ferdig gir elevene modellene liv med programmeringsappen. Elevene legger inn koder for hva modellen skal gjøre og ser deretter hva kodene faktisk betyr når modellen beveger seg. Her er det rom for å prøve og feile, utforske og skape i en lekpreget setting.

  Det er trinnvise illustrasjoner for både bygging og koding. Trykk på spørsmålstegnet øverst til høyre for hjelp til bruk av appen. Utforsk kodekommandoene ved å sette dem sammen og tykk på start. Da utfører modellen koden du har satt sammen.

  Skjermbilde av koding i WeDo-appen.
  • Wedo kan programmeres med øyestyringsenheten PCEyeMini fra TobiDynawox
  • Endre språk under innstillinger i appen
  • Velg om innledningen skal vises ved hvert nye prosjekt

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!