Til hovedinnhold

Minecraft Edu i et inkluderende klasserom

Minecraft Edu er et spill som blir mye brukt i skolen og egner seg for å skape et inkluderende læringsfellesskap. Du kan bruke spillet til tverrfaglig arbeid og samarbeid. Minecraft Edu kan spilles med øyestyring, hodemus og bryterstyring og har flere funksjoner som gir lese- og skrivestøtte.

Logo Minecraft Education Edition
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Kunst og håndverk, Samfunnsfag, KRLE, Matematikk, Naturfag, Engelsk, Norsk, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Apper/programvare, iOS, Mac, Windows, Bokmål, Pedagogisk bruk av teknologi, Digitale spill, Underholdningsspill, Programmering
  2. Systemkrav: Windows, MacOS, iOS
  3. Utvikler: Mojang

Minecraft kommer i flere versjoner. Minecraft Education er laget spesielt for bruk i skolen, men du kan også bruke andre versjoner. Elevene får bruke sin kreativitet og utvikle planleggingsevnen. I Education-versjonen får du tilgang til en lang rekke undervisningsopplegg som kan brukes i full klasse, i mindre grupper og individuelt.

I Minecraft kan du utforske programmering på flere måter. I kodebyggeren kan du bruke både blokk-koding og Java-script til å for eksempel forflytte deg rundt, endre vær, skaffe deg ressurser eller bekjempe fiender.

Det finnes flere måter å bruke Minecraft på som gjør at elever med ulike spesialpedagogiske behov kan delta i undervisningsøktene. Under "pedagogisk bruk" vil vi vise noen eksempler.

Forskning

Spill i undervisning

Spill gir umiddelbar respons og ofte konstruktive tilbakemeldinger for å komme videre. I tillegg får elevene mulighet til å påvirke og kontrollere omgivelsene. Dette kan ha en positiv innvirkning på elevenes selvtillit og selvbilde. Videre kan spill forbedre visuospatiale ferdigheter, slik som øye-hånd-koordinasjon, kommunikative evner og sosiale ferdigheter gjennom samarbeid.

Les mer om forskning på bruk av spill her.

Minecraft i undervisning

Getting Smart har undersøkt hvordan Minecraft i undervisningen kan støtte sosial og emosjonell læring. Rapporten fremhever at det er viktig at læreren har en klar plan for timen og gir elevene støtte og veiledning underveis. 

Les hele rapporten her.

Spill i skolen

Programmering for barn med særskilte behov