Til hovedinnhold

Kompetansemål

Eksempler på kompetansemål som kan jobbes med i Minecraft

Kompetansemål i Norsk etter 2. årstrinn

  • Samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger
  • Lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon

Kompetansemål i samfunnsfag etter 4. årstrinn

Kompetansemål i matematikk etter 7. årstrinn

  • Velge én måleenhet og regn om til andre enheter
  • Bygge tredimensjonale modeller, tegne perspektiver med ett forsvinningspunkt og diskutere prosessene og produktene

Kompetansemål i kunst & håndverk etter 10. årstrinn

  • Vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill
  • Samtale om arkitekttegninger og digitale presentasjoner av byggeprosjekter, vurdere tilpasning til omgivelsene og skissere ulike løsninger

Kompetansemål i samfunnsfag etter VG1/VG2

  • Utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problemer og drøfte ulike løsningsforslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagbegrep
  • Formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling og skrive en drøftende tekst ved å bruke fagbegrep, variert kildebruk og kildehenvisninger.

Det ligger mange ferdige maler knyttet til ulike tema på nettsidene til Minecraft Education. Når du åpner malene kopieres de til ditt bibliotek. Herfra kan du invitere inn elever. En fordel med de ferdige malene er at du slipper å lage egne verdener.

I spillets bibliotek er det mange ferdige undervisningsopplegg med skriftlig informasjon om gjennomføring.

Klikk her for å gå tilbake til "Minecraft i et inkluderende klasserom".