Metodikk og kommunikasjon | www.statped.no

Metodikk og kommunikasjon

For at omvendt undervisning skal fungere i praksis og øke læringsutbyttet er det noen elementer det er viktig å ha med i planleggingen og gjennomføringen. 

Forberedelse og forkunnskaper

Dersom omvendt undervisning skal gi god læringseffekt, er det viktig at elevene er forberedt på hva leksa skal handle om. Læreren bør derfor sette av 5-10 minutter til å presentere det nye temaet. Aktiver forkunnskaper og snakk om begreper som tas opp i videoen eller ressursen elevene skal se. Å aktivere forkunnskaper er ofte avgjørende for at læring og utvikling skal skje.

Bruk gjerne tankekart, læringspartner og konkreter til dette. Et elektronisk tankekart hvor punktene fra gjennomgangen settes inn, kan også sendes til elevene, og de kan selv fylle inn mer informasjon i tankekartet. Tankekartprogrammer som Inspiration Maps og Mindomo kan fungere godt til dette. La elevene være aktive i denne fasen. Dette gir deg en bedre forståelse av hva elevene kan fra før av og eventuelt hvem av elevene som trenger ytterligere repetisjon.

Læringsmål og kriterier

Tydeliggjør læringsmål og kriterier for elevene. Husk at hovedfokuset skal være på hva som skjer når elevene er i klasserommet. Legg opp til gruppeoppgaver, diskusjoner og utforskning. Elevene kan gjerne bruke hverandre om de trenger hjelp. Dette kan bidra til at du som lærer får mer tid til å følge opp enkelte elever. Lurer flere elever på det samme i løpet av arbeidsøkta, kan det være hensiktsmessig å ta en felles gjennomgang for alle.

Oversikt

Sørg for at alle elevene vet hvor de finner ressursen de skal se eller høre. Minn dem på at de kan se på ressursen så mange ganger de ønsker. Stiller du oppfølgingsspørsmål til elevene, vis hvor og hvordan de svarer på disse.

Sammenheng og nytteverdi

En viktig forutsetning for at elevene skal bruke ressursene hjemme, er at det må være en sammenheng mellom læringsaktivitetene i klasserommet og innholdet i ressursen. På denne måten oppdager elevene verdien av å se videoene eller bruke de ressursene de skal før de kommer til undervisningen (Bergmann og Sams 2012, Gannod mfl. 2018). 

Refleksjon og dialog

I tillegg er det viktig at elevene selv reflekterer rundt innholdet i ressursene hjemme. Sammen med ressursene bør det derfor finnes en kommunikasjonsløsning der eleven kan svare på spørsmål fra lærer og selv melde spørsmål eller problemstillinger til leksa. Dette gir læreren en oversikt over hva det er behov for å ta opp i neste time og hvilke elever som trenger mer oppfølging i temaet.

Kommunikasjonsløsninger

De fleste skoler har en digital læringsplattform som for eksempel Microsoft Office 365 (Teams), Google Edu, Itslearings eller Showbie. Skolen må gjennomgå og kartlegge systemet for å se om det er egnet for bruk i omvendt undervisning. Spørsmål som kan stilles, er:

  • Gir plattformen mulighet for digital kommunikasjon i form av refleksjonsspørsmål og tilbakemeldinger?
  • Kan ulike typer ressurser legges inn i plattformen?
  • Har alle elevene tilgang på internett hjemme?
  • Er nedlastingshastigheten fra skolens server god nok til at filmene kan lastes greit ned?

Dersom læringsplattformen ikke gir gode nok muligheter for digital kommunikasjon mellom lærer og elever, kan man bruke annen programvare til dette. Med Socrative Teacher og Socrative Student kan man f. eks. lage enkle quiz og stille spørsmål som krever kortere tekstsvar eller hvor elevene må krysse av for sant/falskt.

Video, podcast og andre ressurser som støtte på skolen

Ressursene du deler med elevene i lekse kan brukes som støtte når elevene jobber med oppgaver på skolen. Instruksjonsfilmer eller oppskrifter er god støtte for elevene mens de selv skal gjøre det som vises. Andre filmer eller medier kan fungere som repetisjon og oppslagsverk når elevene selv trenger det.

Les mer om oppskrifter i video og se eksempler her.

Oppsummering

Sett av tid til oppsummering av læringsaktiviteten. La elevene få presentere sine tanker og forslag til problemløsning. Bruk av grupper og læringspartnere kan gjøre det mindre skummelt for elever å presentere arbeidet sitt. For elever som ikke ønsker å presentere muntlig selv, kan du gjerne oppfordre til bruk av for eksempel video eller Explain Edu.

Eksempel 

Her kan du se et eksempel på et undervisningsopplegg der det er brukt elementer fra omvendt undervisning.

 

Gå til hovedsiden for omvendt undervisning.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!