Showbie | www.statped.no

Showbie

Showbie er en digital læringsplattform som kan forenkle kommunikasjonen mellom lærer og elev og lette samarbeidet mellom skole og hjem. 

Fakta og tilgjengelighet

Logo: Eske med papirer

Kategori: Matematikk, Engelsk, Norsk, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Apper/programvare, Nettressurser, iOS, Pedagogisk bruk av teknologi, Web

Pris: Gratisversjon med begrensede funksjoner. Pro-versjon kan fås til enkeltpersoner og til skoler gjennom volumlisenser.

Størrelse: 109.4 MB

Språk: Norsk, engelsk og flere andre språk.

Systemkrav: App: iOS 9.0 eller senere.

Utvikler: Showbie Inc.

Med Showbie kan lærere opprette digitale klasserom og dele oppgaver, planer og vurderinger med elevene. Med muligheter som skriftlige og muntlige tilbakemeldinger, fildeling og chattefunksjoner kan læreren gi elevene gode og tilpassede oppgaver og vurderinger. Læreren kan inkludere foresatte i elevens skolehverdag ved å gi dem tilgang til klasserom. 

 • Oppfølging av læringsarbeid 

  Showbie gjør det mulig å samle elevenes arbeid på en oversiktlig måte og åpner for mer dialog i læringsprosessen. Hyppige og konstruktive tilbakemeldinger fra læreren gir bedre arbeidsflyt og kan øke læringsutbyttet. Dette er spesielt viktig for elever med konsentrasjonsvansker. Showbie er derfor et godt egnet verktøy i lærerens daglige vurderingspraksis, og ikke kun som et innleveringsverktøy. Dette kan frigjøre tid i det daglige planleggings- og vurderingsarbeidet.

  Talenotat

  Funksjonen talenotat gjør det mulig å legge inn beskjeder som tidligere ble gitt til elever i starten av en time. Dette kan virke mindre stigmatiserende for elever som har behov for påminnelser, samtidig som det frigjør tid for læreren. Bruk av talenotat er tidsbesparende fremfor å gi skriftlige tilbakemeldinger. For elever som har utfordringer med å motta og kommunisere via tekst, kan talenotat være en nyttig funksjon for å kunne kommunisere med læreren.

  Skjermdump som viser at man kan legge til taleopptak.
  Foto: Showbie.com

  Ressursbank

  En annen pedagogisk nytteverdi i verktøyet er muligheten for å lage ressursbanker. En regnebok i matematikk kan være uoversiktlig og vanskelig å finne frem i. Showbie gjør det mulig for eleven å lagre forklaringsfilmer som for eksempel er laget i Explain Everything i en oversiktlig mappe. Det kan være egenproduserte filmer, men også forklaringsfilmer fra andre elever eller lærer. Forklaringsfilmer kan gjøre det enklere å samtale om læringsaktiviteter hjemme samtidig som de vil være nyttig for elever som trenger mye repetisjon.

  Skole-hjem samarbeid

  Et godt skole-hjem samarbeid, der foreldrene har en aktiv rolle, har positiv betydning for barn og unge på en rekke områder relatert til skolen. En læringsplattform som Showbie gir foresatte innsikt og forståelse for elevens læringsaktiviteter på skolen. Elever som har utfordringer med å uttrykke seg kan formidle opplevelser fra skolen ved hjelp av bilder og video. Med Showbie kan denne informasjonen samles på ett sted, og foreldrene kan få tilgang til dette fra ulike plattformer. Det anbefales at foreldrene får opplæring i verktøyet for å sikre god og hensiktsmessig bruk.

  Intensive lesekurs

  Showbie kan brukes til å følge opp intensive lesekurs som f.eks. helhetslesing, da taleopptak og struktur i verktøyet gir god oversikt over elevens progresjon. Eleven kan se fremgangen og høre sine opptak fra dag til dag. I helhetslesing er det avgjørende at elevene også leser teksten hjemme. Med funksjonene i Showbie blir det enklere for både foreldre og lærere å følge opp.

  • Lekser og individuelle planer blir dynamiske dokumenter eleven kan ha god kjennskap til. Legges filene inn i PDF-format, kan eleven markere direkte i dokumentet og kommentere via tekst eller talenotat.
  • Elevene kan kommunisere med hverandre og lærer via en klassediskusjon. Dette gjør det enkelt å diskutere om det er en lekse som de ikke skjønner eller de trenger hjelp til å forstå en oppgave.
  • Læreren kan opprette grupper i tillegg til klasser. I gruppene kan elevene samtale og dele arbeid.
  • Opprett egne klasser for lærerne der kan de dele ressurser.
  • Elevene kan stjernemerke arbeid som legges i en egen portefølje. Denne kan brukes til f.eks. utviklingssamtaler og annet vurderingsarbeid.
  • Bruk av emojis kan bidra til enkel og uformell kommunikasjon mellom lærer og elev. Dette kan øke deltakelsen til elevene og gjøre at flere tør spørre om hjelp.
  • Gratisversjonen har noen begrensinger når det kommer til deling og antall oppgaver som kan opprettes. Men den er god å bruke i en oppstartfase. Ønsker en å fortsette med Showbie bør en ha den lisensbaserte Pro-versjonen for best mulig utbytte av ressursen.
 • Læreren oppretter ulike digitale klasserom, og elevene blir medlemmer med en kode. I klasserommene kan læreren laste opp undervisningsopplegg eller andre aktuelle dokumenter, filmer, lydklipp og kilder. Elevene kan dele arbeid fra timen, bearbeide dokumenter, levere lekser eller delta i klassediskusjoner. Det er kun læreren som kan se elevenes aktiviteter i de vanlige klasserommene, men det er mulig for læreren å dele innhold med enkeltelever, og ikke bare med hele klasser. Læreren kan velge om foreldrene skal ha tilgang til klassene. Det er mulig å opprette grupperom for samarbeid. Her vil elevene kunne kommunisere og dele arbeid.

  Under kan du se en video om noen av de viktigste funksjonene i Showbie: 

  • Showbie kan administreres fra nettbrett eller direkte fra nettleser.
  • I Showbie finnes markerings- og tegnefunksjoner, talenotat, video og klassediskusjon. Disse funksjonene kan både lærer og elev benytte seg av og gir gode muligheter for tilpasning og tilrettelegging.
  • Elevene kan kommunisere med hverandre og lærer via en klassediskusjon. Dette gjør det lett å diskutere lekser de ikke skjønner eller om de trenger hjelp til å forstå en oppgave.
  • Læreren kan opprette grupper i tillegg til klasser. I gruppene kan elevene samtale og dele arbeid.
  • Opprett egne klasser for lærerne der de kan dele ressurser.
  • Foresatte kan opprette egne brukere og bli tilknyttet eleven. Læreren kan velge å gi foreldretilgang til klassene.

  Universell utforming

  • Det er dårlige kontraster i ressursen.
  • Skjermleser fungerer delvis. Du får ikke valgt alle funksjonene ved bruk av VoiceOver i iOS. 
  • Layouten i Showbie er ellers ren og inneholder få forstyrrende elementer. 
  • Showbie er lett å navigere i for både elever, lærere og foreldre.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!