Til hovedinnhold

Smartboard og iPad som inkluderingsverktøy

Myrene skole i Porsgrunn bruker iPad sammen med Smartboard som inkluderingsverktøy. Den digitale satsingen legger til rette for at alle kan bidra uten å skille seg ut. Den øker også læringsutbyttet for dem som strever mest.

  1. Kategori: Filmer (video), Erfaringsfilmer, Pedagogisk bruk av teknologi

Lærer Cecilie Slettene er sentral i den digitale satsingen på skolen. Hun har et klart mål om å jevne ut forskjeller i klasserommet og inkludere alle elever. Skolens teknologisatsing gir økt mulighet for inkludering og økt læringsutbytte for dem som strever mest.