Til hovedinnhold

Pedagogiske og digitale verktøy

Eksekutive vansker

Barn og unge med eksekutive vansker kan derfor ha utfordringer med å:

  • tilpasse egen atferd
  • regulere/kontrollere egne følelser
  • vente på tur
  • lese signaler fra andre
  • ta andres perspektiv
  • forstå andres atferd

Disse konkrete punktene viser til de eksekutive funksjonene og synligjør både kognitive og emosjonelle funksjoner.

Barn med eksekutive vansker har direkte utfordringer med å mestre disse ferdighetene. Elever med psykososiale vansker og ulike lærevansker får utfordringer knyttet til disse ferdighetene som konsekvens av manglende tilgang på informasjon og psykososiale forhold.

Tilbake til hovedsiden struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet.

Side 3 av 34