Til hovedinnhold

Pedagogiske og digitale verktøy

Psykososiale vansker

Manglende tilrettelegginger for særlige pedagogiske behov er bare en mulig årsak til psykososiale vansker. Ulike belastninger i miljøet rundt barn og unge kan påvirke barnets psykiske helse og opplevelsen av å passe inn sosialt. Dette kan dreie seg om svikt i relasjonelle forhold, mobbing, endringer i livet eller en kombinasjon av flere årsaker. Dette viser seg gjennom vansker med sosialt samspill, konsentrasjonsvansker, aggresjon, utagering/innagering, depresjon, skolevegring eller sosial isolering. Adferdsendringen kan derfor utspille seg lignende som hos et barn med eksekutive vansker, men årsaken vil være ulik.

Tilbake til hovedsiden struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet.

Side 5 av 34