Til hovedinnhold

Pedagogiske og digitale verktøy

Samarbeid mellom hjem og barnehage/skole

Et godt og medvirkende samarbeid mellom hjem og barnehage/skole er betydningsfullt for alle familier, og spesielt for familier med barn med særskilte behov. Her vil foreldrenes mulighet til medvirkning kunne øke treffsikkerheten på den spesialpedagogiske hjelpen, eller tilretteleggingen, som gis barnet.

For barn som har et særlig behov for struktur og forutsigbarhet, er sårbare for engstelighet eller står i fare for å utvikle skolevegring, vil samarbeidet med hjemmet være svært viktig, blant annet for å:

  • sammen komme frem til tiltak som skaper trygghet og forutsigbarhet for barnet. Hjemmet må anerkjennes som innehaver av nøkkelinformasjon om barnets behov.
  • gi barnet trygghet ved å vise at foreldrene og barnehage/skole snakker sammen.
  • gi foreldre en mulighet til å forberede barna på det som skal skje på skolen eller i barnehagen

Tilbake til hovedsiden struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet.

Side 13 av 34