Til hovedinnhold

Pedagogiske og digitale verktøy

Oversikt og struktur med tankekart

Med tankekart kan du aktivere elevenes forkunnskaper. Samtidig kan du få hjelp til å få oversikt over alle ideene dine. Kontroll og oversikt demper stress og øker kapasiteten til å være kreativ og å lære.

Tankekart er en læringsstrategi for å aktivere forkunnskaper og idémyldre rundt et gitt tema. Samtidig blir tanker og ideer konkretisert og systematisert av den visuelle utformingen, som ellers kan oppleves som et abstrakt kaos av tanker før det skrives ned. Fordelen med digitale tankekart, sammenlignet med et du tegner opp for hånd, er at du kan sette inn og flytte på tekst, bilder, video og lydopptak. I tillegg kan du lett redigere, lagre og dele.

Tankekart er et godt verktøy å bruke for å:

  • aktivere forkunnskaper og idémyldre
  • planlegge og disponere et skriftlig produkt, en oppgave eller støtte til muntlige fortellinger og fremlegg
  • automatisere og repetere ny kunnskap

Et tankekart kan med andre ord brukes gjennom en hel arbeidsprosess fra idemyldring til presentasjon.

Tilbake til hovedsiden struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet.

Side 17 av 34