Til hovedinnhold

Velferdsteknologiens muligheter for elevens selvstendgihet og livsmestring

Videoforelsening fra SPOT 2021.

  1. Kategori: Videoforelesning, Kunnskap om teknologi, Teknologierfaringer, Pedagogisk bruk av teknologi
  2. Språk: Norsk

Se video med tegnspråktolk.

Gjennom støtte fra helsedirektoratet har ergoterapeutene i Bodø kommune utarbeidet verktøy for kartlegging av barn og unges behov for velferdsteknologi, opplæring og oppfølgingsskjema. Prosjektet “Min fritid med velferdsteknologi» startet høsten 2018, og mange erfaringer er gjort siden da. I innlegget deler foreleserne kunnskap om hvem som trenger velferdsteknologi og hva som skal til for at det blir en del av barn og unges hverdag. Her får du høre om brukerhistorier og resultater fra følgeforskning via direktoratet for e-helse.

Ingunn Dalhaug

Kjersti Hustoft