Matematikk i barnehagen

Les om det matematikkfaglige innholdet i barnehagen og personalets rolle og ansvar i arbeidet med barnegruppen og det enkelte barn.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (udir.no) fremhever at barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Ett av barnehagens fagområder er matematikk, som blir beskrevet under området Antall, rom og form (udir.no):

«Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger.»

Først og frem handler dette om at barnehagepersonalet må ha tilstrekkelig kompetanse på flere områder. De må ha

  • kunnskap om barns utvikling generelt og barns tidlige matematiske utvikling spesielt.
  • matematikkdidaktisk kunnskap så omgivelsene tilrettelegges slik at barna kan utforske og oppdage matematikk i hverdagen.
  • observasjonskompetanse slik at barnegruppen og hvert enkelt barn blir ivaretatt og fulgt opp.
Illustrasjonsfoto: To barnehagebarn og en lærer sitter ved et bord og jobber med figurer.
Får matematisk erfaring: Personalet i barnehagen følger opp barna for å sikre at de utforsker og skaffer seg erfaring med matematikk. Foto: Colourbox.

Barnehagepersonalet skal oppdage de barn som av ulike grunner ikke naturlig er nysgjerrige og utforskende, og som derfor ikke får viktige matematiske erfaringer. Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barns behov og forutsetninger. Noen barn kan ha behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder, dette kan også gjelde barns matematiske utvikling. Det forebyggende arbeidet barnehagen gjør, er viktig for barnas videre utvikling.

Noen barn med særlige behov mottar spesialpedagogisk hjelp, jamfør barnehageloven § 31 Rett til spesialpedagogisk hjelp (lovdata.no). Formålet med denne hjelpen er å gi barn tidlig hjelp og støtte. Det ligger som krav at barnet må ha et behov som skiller seg fra eller er mer omfattende enn det behovet barn på samme alder vanligvis har. Dette kan være knyttet til barnets utvikling, læring, evner og forutsetninger. For barn som har en individuell rett til spesialpedagogisk hjelp (udir.no), vil det også være aktuelt å vurdere barnets matematiske utvikling og ha pedagogiske siktemål for barnets matematikkutvikling. Hjelpen skal også bidra til at barnet blir bedre rustet til å begynne på skolen.

Les mer om matematikkutvikling hos barn før skolealder

Matematikksenteret

Matematikkaktiviterer i barnehagen. 

Les mer på matematikksenteret.no

Lesesenteret

Stavangerprosjektet har til hensikt å øke kunnskap om barns utvikling fra 2 ½ til 10 år, også på matematikkområdet. 

Les mer på lesesenteret.no

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!