Matematikk som følgevanske

Flerspråklighet

Det kan være komplisert å kartlegge matematikkferdighetene dersom eleven har et annet førstespråk enn norsk.

Spørsmål som er viktig å få avklart:
• Har barnet mangelfull språkforståelse på norsk, enten på grunn av for lite erfaring med norsk språk eller på grunn av en utviklingsmessig språkvanske?
• Skyldes vanskene med matematikk et annet kulturelt erfaringsgrunnlag som det ikke tas hensyn til i undervisningen?

Prinsipper for tilrettelegging:

  • Det bør sikres at erfaringsreferansene som brukes i matematikkundervisningen er kjente og knyttet til relevante erfaringer eleven har.
  • Eleven bør oppfordres til også å tenke på/aktivere sitt morsmål i matematisk problemløsning.

Vær oppmerksom på at flerspråklige barn og unge også kan ha lærevansker eller andre læringsutfordringer som ikke har sammenheng med flerspråkligheten.

Les mer om flerspråklighet på statped.no

Side 5 av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!