Matematikk som følgevanske

Generelle lærevansker

Betegnelsen generelle lærevansker brukes når elever har tydelige utfordringer innenfor de fleste opplæringsområder. Vanskene har utgangspunkt i mangelfull eller forsinket utvikling, og debuterer alltid i barndommen.

Prinsipper for tilrettelegging

En variert tilnærming til lærestoffet kombinert med ekstra tid vil være vesentlig for å gi denne elevgruppen god opplæring:

  • Bruk av konkreter og barnets egne praktiske erfaringer.
  • Systematisk arbeid med de grunnleggende matematiske begrepene.
  • Økt bruk av gjentakelser med små variasjoner for å utvide forståelsen og legge til rette for at eleven kan bruke kunnskapen på flere områder i matematikken.

 

Side 10 av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!