Matematikk som følgevanske

Konsentrasjonsvansker

Elever med konsentrasjonsvansker strever ofte med å:

 • få med seg innhold i oppgaver og instrukser
 • skille mellom relevant og irrelevant informasjon i en oppgave
 • planlegge og organisere oppgaveløsning
 • huske instruksjoner og viktige trinn i oppgaven
 • opprettholde oppmerksomheten under arbeidet
 • sjekke om svaret gir mening

Dette likner på utfordringene elever med språkvansker har i møte med matematikkfaget – de kan gå glipp av vesentlig informasjon og strever med å automatisere kunnskap.

Prinsipper for tilrettelegging

Dette er elever som har store utfordringer med vedvarende oppmerksomhet når de ikke finner lærestoffet interessant.


Tilretteleggingen bør derfor handle om å gjøre lærestoffet mer fengende, relevant og lettere tilgjengelig:

 • Koble lærestoffet til elevens egne erfaringer og interesser.
 • Ha gode rutiner for å sjekke om eleven har oppfattet beskjeder og instrukser.
 • Bruke visuell og konkret støtte. Det gjør formidlingen mer variert og bidrar til at det er lettere å få med seg muntlige instrukser.
 • Struktur og forutsigbarhet gir viktig støtte:
  -Ha kjente og tydelige signaler for oppmerksomhet ved viktige beskjeder.
  -En systematisk oppbygging av opplæringsøktene vil gi oversikt og hjelpe eleven til å holde oppmerksomheten.
  -Ha avtaler om hva eleven skal gjøre når han eller hun mister oversikten.

Side 6 av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!