Matematikk som følgevanske

Lese- og skrivevansker

Noen elever har vansker med avkoding selv om lytteforståelsen er god. Dette kjennetegner særlig dyslektikere. Andre elever leser teknisk bra, men får ikke med seg innholdet i det de leser. Dette er typisk for elever med språkvansker. For noen er både avkoding og leseforståelse vanskelig.

Matematikkfaget har en rekke språklige komponenter som er med på å danne grunnlag for mestring i matematikk. Vansker med å lære begreper, lese og skrive vil derfor komplisere opplæringen.

Prinsipper for tilrettelegging:

  • Utredning av lese/skriveferdigheter kan være nødvendig for å finne frem til rette tiltak for matematikkmestring.
  • De fonologiske vanskene som kan ligge bak at noen strever med lesing og skriving kan også påvirke evnen til å formulere løsninger og fremgangsmåter når de tenker.  For disse elevene er det særlig viktig å øve på å sette ord på egen problemløsning i matematikk.

Side 3 av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!