Matematikk som følgevanske

Matematikkvansker som følge av læringsutfordringer

Å mestre matematikk krever mange ulike kunnskaper og ferdigheter. Dersom elever med ulike læringsutfordringer ikke blir møtt med egnet tilrettelegging, er sannsynligheten stor for at de vil utvikle matematikkvansker. En del elever har mer enn én utfordring eller vanske. Disse strever ofte mer i matematikkfaget enn vanskene hver for seg skulle tilsi. Elever kan dessuten ha spesifikke matematikkvansker både samtidig med, og uavhengig av andre læringsutfordringer.

God matematikkopplæring krever kompetanse om matematikk som fag, kartlegging og formidling. Her beskriver vi kort hvordan noen vanlige pedagogiske utfordringer kan påvirke elevers matematikklæring, og nevner noen prinsipper for undervisning som kan egne seg for å møte disse utfordringene.

Illustrasjonsfoto: En elev sitter ved et bord og jobber med tall og figurer. Læreren følger med.
Tall og figurer: Ulike læringsutfordringer krever tilrettelegging, hvis ikke er sannsynligheten stor for at eleven utvikler matematikkvansker. Foto: Colourbox.

Side 2 av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!