Matematikk som følgevanske

Språkvansker

Allsidige erfaringer knyttet til begreper, tall og telling er nødvendige forutsetninger for å utvikle gode matematiske ferdigheter. Erfaringene og sanseinntrykkene gir støtte til begrepsforståelse og begrepsdannelse.


Språkvansker kan være lette å overse i skolealder, fordi barna som oftest har utviklet et tilfredsstillende hverdagsspråk. I matematikken betyr ord imidlertid ofte noe annet eller har et mer presist innhold enn i dagligspråket. En delvis eller mangelfull begrepsforståelse fører derfor lett til misoppfatninger. I tillegg er elever med språkvansker ofte lite deltakende i muntlig undervisning. Dette blir en tilleggsutfordring, siden vi vet at det å sette ord på hvordan man tenker er vesentlig for utvikle seg i faget matematikk.

Prinsipper for tilrettelegging:

  • Skap et inkluderende og trygt klassemiljø der alle tør å bruke sin stemme.
  • Arbeid systematisk med begreper som inngår i matematikken.
  • Koble matematikkspråket til elevens erfaringer.

Side 4 av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!