Matematikk som følgevanske

Synsvansker

Sterkt nedsatt syn kan gjøre det vanskeligere å nå flere av kompetansemålene i matematikkfaget. Noen mål krever observasjon og praktisk handling (orientere seg i terrenget med kart og kompass) og at eleven kan beskrive eller vurdere visuelle objekter. Elever med sterkt nedsatt syn har et annet erfaringsgrunnlag enn normalseende. Det at de husker bilder og former på en annen måte, kan gjøre det vanskelig å snakke med normalseende om matematisk problemløsning og resonnering.

Prinsipper for tilrettelegging:

  • Sikre at eleven får godt og riktig lys i arbeidssituasjonen.
  • Snakk med eleven om det som skjer i aktiviteter og sosiale situasjoner.
  • Finn ut hva som er hensikten med læringsmålene, og juster og tilpass dem for den synshemmede.
  • Sørg for at læremateriellet er tilpasset elevens nedsatte syn og utfordringer med rom og retning.
  • Bruk alternative tilnærminger til oppgaver når det er nødvendig for at eleven kan få vise hva den kan og forstår.
  • Sørg for tilstrekkelig grunnlag for å vurdere elevens kompetanse innenfor de ulike temaene i matematikken.

Mer informasjon om syn finner du på våre nettsider. 

Side 12 av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!