Matematikkvansker og tilrettelegging ved prøver og eksamen | www.statped.no

Matematikkvansker og tilrettelegging ved prøver og eksamen

Regelverk for elever som har vansker i matematikk, om prøver, eksamen og opptak til høgskole og universitet.

På nasjonale prøver i regning er det regneferdigheten som skal vurderes. Da kan prøven tilrettelegges for en elev ved å lese opp teksten eller oversette den til tegnspråk uten at det påvirker ferdigheten prøven måler. 

Eleven bør få opplæring/øvelse i tilrettelegging også i andre prøvesituasjoner. 

Skolen kan vurdere fritak fra nasjonale prøver for elever som har vedtak om spesialundervisning eller særskilt språkopplæring. Det skal være et samarbeid med foresatte og eleven selv.

Mer informasjon om å vurdere tilrettelegging for en elev (udir.no)

Karakterfritak

Grunnskole 

Foreldre kan bestemme fritak for vurdering med karakter dersom barnet har individuell opplæringsplan (IOP) i faget. Da skal eleven ha vurdering uten karakter opp mot de målene som er satt i IOP. Eleven blir ikke fritatt for opplæring. Skolen skal orientere foreldrene og eleven om konsekvenser av det valget som blir tatt. Les mer i Forskrift til opplæringslova § 3–20 «Fritak frå vurdering med karakter for elevar med individuell opplæringsplan» (lovdata.no)

Videregående skole

Elever i videregående opplæring skal ha vurdering med karakter, også i fag de har spesialundervisning i.

Hvis eleven kun har fått opplæring i deler av faget mens han/hun gikk i grunnskolen, kan elevens kompetanse i faget være så smal at det ikke er mulig å jobbe med kompetansemålene på videregående skole. Dette kan føre til at eleven får karakteren 1 (ikke bestått).

Hvis eleven har spesialundervisning i videregående og ikke har opplæring i alle kompetansemålene i læreplanen i ett eller flere fag, vil ikke læreren ha grunnlag for å gi vurdering med karakter, og eleven får «ikke vurderingsgrunnlag» (IV). Da vil eleven ikke oppfylle vilkårene for å få utstedt vitnemål. Eleven vil likevel få et kompetansebevis, som er en dokumentasjon på den opplæringen eleven faktisk har fått.

En elev som stryker i matematikk (0 eller 1), får ikke fullstendig vitnemål. Eleven må bestå (2 -) selv om han/hun har diagnostisert vansker i matematikk, inkludert dyskalkuli. En kan gå opp tre ganger, ubegrenset antall ganger som privatist.

Ved fagbrev/yrkesrettet utdanning kan eleven i noen tilfeller gjennomføre fag- eller svenneprøven uten å ha bestått inntil to av fellesfagene. Det er imidlertid krav om å bestå disse innen to år for å få utstedt fagbrev. Se reglene på Utdanningsdirektoratets nettsider. 

Høgskoler og universitet

Ved enkelte studier kan studenter som har dokumenterte spesifikke vansker (dysleksi/dyskalkuli), komme inn selv om de ikke har fullstendig vitnemål. Dette gjelder fram til personen er 24 år. Jamfør eksempelvis Dispensasjon frå kravet om generell studiekompetanse (uio.no)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!